سفارش تبلیغ
صبا ویژن

غم

در خواب ناز بودم شبی دیدم کسی در میزند در را گشودم روی او دیدم غم است در می زند ای دوستان بی وفا از غم بیاموزید وفا غم با آن همه بیگانگی هر شب به من سر میزند